TERMENI ŞI CONDIŢIICONTACT

Termeni şi condiţii de utilizare

Folosirea oricărui serviciu de pe site-ul Foto.Monitorulsv.Ro implică acceptarea tuturor "Termenilor şi condiţiilor" de mai jos.

1. Înregistrare

Înregistrarea la domeniul Foto.Monitorulsv.Ro este gratuită. Pentru înregistrarea pe site-ul Foto.Monitorulsv.Ro, este necesar să completaţi formularul de înregistrare. Este obligatoriu ca informaţiile oferite să fie corecte şi complete. După înscriere, veţi primi un e-mail de confirmare, care va conţine modalitatea de activare a contului.
Monitorul de Suceava îşi rezervă dreptul de a vă suspenda sau refuza calitatea de membru al Foto.Monitorulsv.Ro în cazul în care descoperă ca aţi oferit informaţii eronate, false sau tendenţioase în timpul înregistrarii ca membru. Este interzis să folosiţi un nume de utilizator indecent sau inadecvat. Monitorul de Suceava are dreptul să vă refuze toate încercarile curente sau viitoare de folosire a site-ului, fără notificări prealabile.

2. Accesul pe website

Pentru a posta fotografii pe acest site, trebuie să vă creaţi un cont. Nu veţi putea utiliza contul altei persoane, fără permisiune. Firma care admininistrează acest site nu este responsabilă pentru daunele cauzate de utilizarea neautorizată a contului dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi unic răspunzător de activitatea ce are loc în cadrul contului dumneavoastra şi trebuie să păstraţi securitatea parolei contului. Trebuie să anunţaţi imediat administratorul site-ului în cazul în care securitatea contului dvs este compromisă sau contul este utilizat neautorizat de către altcineva.

3. Conţinut

Utilizatorii serviciului sunt în exclusivitate responsabili pentru continutul mesajelor proprii şi suportă consecinţele acestora. Monitorul de Suceava nu garantează acurateţea, integritatea şi calitatea imagininilor postate de dumneavoastă. Monitorul de Suceava îşi rezervă dreptul de a refuza calitatea de membru, din iniţiativa sa exclusivă, utilizatorilor care încalcă regulile menţionate mai jos. Utilizatorii acestui website sunt de acord:
(a) să nu adauge imagini, comentarii sau alt tip de mesaje cu conţinut ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, sau care afectează intimitatea altei persoane, îndeamna la ură rasială, etnică sau sunt in alt mod ofensatoare;
(b) să nu transmită conţinut care încalcă patente sau mărci protejate, secrete comerciale, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terţ;
(c) să nu intimideze, ofenseze sau rănească minorii în orice mod;
(d) să nu transmită conţinut care conţine viruşi sau orice alt tip de cod, fişiere, sau programe care sunt create să distrugă, întrerupă sau să limiteze funcţionarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicaţii;
(e) să nu transmită conţinut pentru care nu au dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiţii, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relaţii contractuale sau de încredere (cum sunt informaţiile confidenţiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relaţiilor de serviciu sau aflate sub incidenţa acordurilor de confidenţialitate);

4. Utilizare

Utilizatorii acestui website sunt de acord:
- să nu utilizeze conţinutul website-ului în scop comercial ci doar în interes personal;
- să nu copie sau distribuie nici o parte din acest site în nici un fel de mediu, fără a obţine în prealabil o autorizaţie scrisă de la administratorul site-ului;
- să nu altereze sau să modifice nici o parte din acest site în afară de ceea ce este necesar, la modul rezonabil, pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat;

Conţinutul nu poate fi folosit, copiat, reprodus, distribuit, transmis, expus, vândut, licenţiat cu alte scopuri şi fără a avea în prealabil un consimţământ scris al titularilor drepturilor de proprietate. Monitorul de Suceava îşi rezervă toate drepturile pentru acest site şi pentru conţinutul acestuia. Sunteţi de acord a nu vă angaja în utilizarea, copierea sau distribuirea materialelor postate unei terţe părţi, în interes comercial. Dacă downloadaţi sau printaţi o copie a conţinutului pentru uz personal, trebuie să deţineţi toate drepturile de autor sau avizul proprietarilor conţinutului.

5. Modificări şi încetări ale serviciului

Monitorul de Suceava îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment numărul fotografiilor pe care un utilizator înregistrat pe site-ul Foto.Monitorulsv.Ro le poate uploada. În cazul în care un utilizator va deţine un număr mare de fotografii uploadate pe site-ul Foto.Monitorulsv.Ro acesta va fi informat prin e-mail de posibilitatea ştergerii fotografiilor uploadate. Monitorul de Suceava îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteţi de acord ca Monitorul de Suceava să nu fie răspunzător faţă de dumneavoastră sau orice terţă parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul paginii web şi nu puteţi cere despăgubiri sub nici o forma pentru aceste motive. Monitorul de Suceava poate bloca contul sau înceta oferirea serviciilor, poate şterge sau dezactiva orice conţinut din cadrul serviciilor, în cazul în care consideră că un utilizator a violat sau nu a acţionat conform cu litera sau spiritul Termenilor si condiţiilor.

6. Despăgubiri

Pentru toate pagubele cauzate firmei ce administrează acest site sau altor terţe părţi prin folosirea inadecvată a serviciilor paginii web Foto.Monitorulsv.Ro, încălcarea Termenilor şi condiţiilor sau a drepturilor unei terţe persoane, vă obligaţi să suportaţi plata despăgubirilor stabilite de comun acord sau, dupa caz, de instanţele de judecată competente.

7. Absolvirea de răspundere

Declaraţi în mod expres că întelegeţi şi că sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:
a) utilizarea serviciilor paginii web se face pe propria raspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "asa cum sunt" sau "asa cum sunt disponibile";
b) Monitorul de Suceava nu oferă nici o garanţie că: (i) serviciile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră; (ii) serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori; (iii) rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea paginii web si a serviciilor puse la dispoziţie vor fi corecte sau de încredere; (iv) orice eroare de program va fi corectată;
c) Orice material descărcat sau obţinut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de Monitorul de Suceava poate fi folosit doar pe riscul propriu şi veţi fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesaţi paginia web sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conţinut.

8. Acord

Prin folosirea site-ului Foto.Monitorulsv.Ro, utilizatorul se declară de acord cu "Termenii şi condiţiile de utilizare" de mai sus. Orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi Monitorul de Suceava sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil, conflictul va fi soluţionat în instanţă, in conformitate cu legile române în vigoare.

Dacă nu sunteţi de acord cu aceste reguli vă rugăm să nu folosiţi în nici un fel servicile şi conţinutul paginii web Foto.Monitorulsv.Ro.Prima pagina | Cont nou | Adaugă fotografie | Termeni şi condiţii | Monitorul de Suceava

© 2008-2018 Monitorul de Suceava. Toate drepturile rezervate.
Textele şi fotografiile sunt proprietatea titularilor de copyright şi nu pot fi reproduse fără acordul scris al acestora.